Škola plivanja u SRC “11. april"

09. June 2005, 22:00

Na bazenu SRC “11. april", uz pomoæ gradskog Sekreterijata za sport i omladinu, i ove godine, organizovana je besplatna škola plivanja za osnovce novobeogradskih osnovnih škola. U okviru ovih sportsko-rekreativnih aktivnosti za vreme letnjeg raspusta, predviðena je obuka neplivaèa, škola plivanja, kao i škola sportskog plivanja. U ovaj program ukljuèeno je 215 ðaka iz 18 osnovnih škola sa teritorije Novog Beograda. Uèenici æe, uz pomoæ struènih instruktora, profesora fizièkog vaspitanja, biti u prilici da savladaju osnovne tehnike plivanja, a oni manje hrabri pobede strah i provedu ugodno vreme zabavljajuæi se u prijatnoj atmosferi bazena. Sezona kupanja na otvorenim bazenima , ukoliko to vremenske prilike dozvole poèeæe 18. juna, a škola plivanja 21. juna. Pored ovog programa, u SRC " 11.april", preko celog leta æe biti organizovana obuka neplivaèa, za sve zainteresovane polaznike, po ceni od 3540 dinara za 20 èasova. Obuka æe se izvoditi jednom ili dva puta dnevno, u zavisnosti od broja upisanih polaznika.

Servisne informacije

28. November 2010, 22:26

U bloku 70 najavljen nestanak vode u periodu od 14 do 16h zbog radova na mreži.